Studentski-svet -- Studentski svet FMF

 

About Studentski-svet
Slovensko

To see the collection of prior postings to the list, visit the Studentski-svet Archives. (Trenutni arhiv je na voljo le članom seznama.)

Using Studentski-svet
To post a message to all the list members, send email to studentski-svet@list.fmf.uni-lj.si.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Studentski-svet

Subscribe to Studentski-svet by filling out the following form.

  Ta poštni seznam je zaprte vrste, kar pomeni da mora vašo zahtevo za prijavo odobriti skrbnik. O odločitvi moderatorja boste obveščeni po e-pošti. To je tudi skriti poštni seznam, kar pomeni, da je seznam članov dostopen le skrbnikom seznama.
  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.

  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? Slovensko  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes

Studentski-svet Subscribers
(Seznam članov je na voljo le skrbniku seznama.)

Vnesite svoj skrbniški naslov in geslo, da si ogledate seznam članov:

Skrbniški naslov: Geslo:   

Če se želite odjaviti s seznama Studentski-svet, prejeti opomnik z geslom ali spremeniti članske možnosti vnesete e-poštni naslov, s katerim ste prijavljeni:

Če pustite polje prazno, vas bo program vprašal za e-poštni naslov


Studentski-svet seznam upravlja ines.mersak at student.fmf.uni-lj.si
Skrbniški vmesnik za Studentski-svet (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na list.fmf.uni-lj.si

Delivered by Mailman
version 2.1.9
Python Powered GNU's Not Unix